חברה כלכלית ביאליק

מכרזים

שם המכרזמספר מכרזכנסי קבלניםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הצעותמסמכים
מכרז פומבי 02/2024 - ביצוע עבודות אלומיניום וסגירת חזיתות בי"ס מיתרים בקרית ביאליקמכרז 02/2024כנס מציעים אחד בלבד: יום א' 02.06.2024 בשעה 10:00.פורסם ביום 28.05.2024יום שני 17.06.2024 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 02/2024.
2. נוסח מודעת פרסום-שינוי מועדים - מכרז פומבי 02/2024.
3. הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 02/2024.
4. תיקון תנאי סף - מכרז פומבי 02/2024.
5. נוסח מודעת פרסום – שינוי מועד נוסף מכרז פומבי 02/2024
מכרז פומבי 13/2023-שיפוץ והנגשת אגף רווחה רב שירותים, בית ביטמן
מכרז 13/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום ד' 03.01.2024 בשעה 10:00.פורסם ביום 24.12.2023יום ראשון 21.01.2024 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז 13/2023
2. הזמנה להציע-הצעות מכרז פומבי 13/2023
3. מבט צד חתך גובה רצפה עד תקרה 1 28.12.23
4.
תוכנית אלומניום סופי 1.1.2024
5.
תוכנית ביצוע סופי 1.1.24
6.
תוכנית חשמל מבנה לוח 5.12.23
7.
תוכנית חשמל מעודכן מיזוג אוויר 5.12.23
8.
מטבח
9.
רשימת סעיפים טכניים לביצוע מכרז 13.2023 שיפוץ והנגשת אגף רווחה בית ביטמן
מכרז פומבי 11/2023- מתן שירותי תכנון אדריכלי וניהול התכנון להקמת בית ספר יסודי חדש בקריית ביאליק.מכרז 11/2023אין כנסיםפורסם ביום 26.10.2023יום חמישי 30.11.2023 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 11/2023.
2. מודעת פרסום תיקון תנאי סף- מכרז פומבי 11/2023.
3. תיקון שני לתנאי סף+ הארכת מועד להגשת הצעות- מכרז פומבי 11/2023.
4. פרוגרמה- מכרז פומבי 11/2023.
5. מסמכים למילוי ע"י המציע- מכרז פומבי 11/2023.
6. הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 11/2023.
7. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 11/2023.
8. הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי 11/2023.
מכרז פומבי 12/2023- ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים ברחבי העיר קרית ביאליקמכרז 12/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום ב' 16.10.2023 בשעה 10:00.יום שלישי 13.11.2023 עד השעה 15:001. מסמך א' מודעת פרסום- מכרז פומבי 12/2023/
2. מסמך ב' הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 12/2023.
3. טפסים למילוי הקבלן- מכרז פומבי 12/2023.
4. טפסים כתב כמויות- מכרז פומבי 12/2023.
5. דחיית מועדים- מכרז פומבי 12/2023.
מכרז פומבי 09/2023- מכרז פומבי מס' 09/2023 לתפקיד אדריכל נוף.מכרז 09/2023אין כנסיםפורסם ביום 30.07.2023יום ראשון 03.09.2023 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 09/2023.
2. שאלון ניגוד עניינים- מכרז פומבי 09/2023.
מכרז פומבי 06/2023- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת איצטדיון ומגרש אימונים בשכונת נאות אפק בקרית ביאליקמכרז 06/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום א' 12.02.2023 בשעה 10:00.פורסם ביום 07.02.2023יום ראשון 12.03.2023 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 06/2023.
2. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 06/2023.
מכרז פומבי 05/2023- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת שלב ב' לבית ספר על יסודי 32 כיתות כולל אודיטוריום, מסדרון מקורה, מגרש משולב, רחבת כניסה, במגרש 1 (לשעבר 203) בשכונת "נאות אפק" בקרית ביאליקמכרז 05/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום ב' 06.02.2023 בשעה 10:00.פורסם ביום 02.02.2023יום ראשון 12.03.2023 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 05/2023 .
2. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 05/2023.
מכרז פומבי 03/2023- ביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחוב האצ"ל בקרית ביאליקמכרז 03/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום א' 05.02.2023 בשעה 10:00.פורסם ביום 29.01.2023יום רביעי 01.03.2023 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 03/2023 .
מכרז פומבי 04/2023- לביצוע עבודות עפר וסלילה, תשתיות, גישור ופיתוח, הנדרשות במסגרת מיזם פיתוח והקמת תשתיות לשכונת נאות אפק בקריית ביאליק ולעבודות נוספות בתחום עיריית קריית ביאליקמכרז 04/2023כנס מציעים אחד בלבד: יום ג' 31.01.2023 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 26.01.2023יום שלישי 28.02.2023 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 04/2023 .
2. הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 04/2023 .
2. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 04/2023.
3.הבהרה מס' 2- מכרז פומבי 04/2023.
4. כתב כמויות - מכרז פומבי 04/2023.
5. שאלות הבהרה- מכרז פומבי 04/2023
6. נוסח מודעת פרסום שינוי תנאי סף- מכרז פומבי 04/2023.
מכרז פומבי 11/2022- ביצוע עבודות עפר וסלילה, תשתיות, גישור ופיתוח בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק.מכרז 11/2022כנס מציעים מס' 1: יום ב', 24.10.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 26.10.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 18.10.2022יום שני 28.11.2022 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 11/2022
מכרז פומבי 10/2022
הזמנה להציע הצעות עבור שילוט רחובות מואר ברחבי העיר בקרית ביאליק.
מכרז 10/2022כנס מציעים מס' 1: יום א', 04.09.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 29.08.2022יום שני 19.09.2022 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 10/2022 .
2. נוסח הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 10/2022 .
3. מפרט טכני- מכרז פומבי 10/2022 .
מכרז פומבי 09/2022- ביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברח' קרן היסוד בקרית ביאליקמכרז 09/2022כנס מציעים מס' 1: יום ב', 22.08.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 24.08.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 14.08.2022יום שני 12.09.2022 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 09/2022 .
מכרז פומבי 08/2022- לביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח הנדרשות במסגרת הקמת שלב ב' לבית ספר על-יסודי 32 כיתות כולל אודיטוריום, מסדרון מקורה, מגרש משולב, רחבת כניסה, במגרש 1 (לשעבר 203) בשכונת נאות אפק בקריית ביאליקמכרז 08/2022כנס מציעים מס' 1: יום ב', 15.08.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 17.08.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 09.08.2022יום שני 12.09.2022 עד השעה 15:001. נוסח מודעת פרסום- מכרז פומבי 08/2022 .
2. תנאי סף- מכרז פומבי 08/2022 .
מכרז פומבי 06/2022- תכנון וניהול התכנון, פרויקט הקמת בניין עירייה חדש בקריית ביאליקמכרז 06/2022אין כנסיםפורסם ביום 21.03.2022
הארכת מועד ושינוי תנאי סף פורסמו ביום 30.03.2022
יום ראשון 10.04.2022 עד השעה 15:001. מודעת מכרז בעברית- מכרז פומבי 06/2022
2. מודעת מכרז בערבית- מכרז פומבי 06/2022
3. תנאי סף- מכרז פומבי 06/2022
4. הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 06/2022
5. הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאי סף- מכרז פומבי 06/2022
6. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 06/2022
מכרז פומבי 05/2022- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת איצטדיון ומגרש אימונים בשכונת נאות אפק בקרית ביאליקמכרז 05/2022כנס מציעים מס' 1: יום ג', 08.02.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 10.02.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 30.01.2022יום ראשון 10.03.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 05/2022
מכרז פומבי 01/2022- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת 6 כיתות גני ילדים במגרש 6 (לשעבר 206) בשכונת "נאות אפק" בקרית ביאליקמכרז 01/2022כנס מציעים מס' 1: יום ד', 12.01.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום א', 16.01.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 05.01.2022יום ראשון 13.02.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 01/2022
מכרז פומבי 04/2022- הקמת מגרש חנייה בבית העלמין צור-שלום בקרית ביאליקמכרז 04/2022כנס מציעים אחד בלבד: יום ב', 03.01.2022 בשעה 10:00.

הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 28.12.2021יום רביעי 19.01.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 04/2022
מכרז פומבי 10/2021- לקבלת הצעות עבור ביצוע עבודות מתכת ואלומיניום בפרויקט שדרוג מרכז מסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד בקרית ביאלימכרז 10/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 27.12.2021 בשעה 12:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 30.12.2021 בשעה 12:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 19.12.2021יום חמישי 20.01.2022 עד השעה 15:001. מודעות פרסום- מכרזים פומביים 09/2021 ו- 10/2021
מכרז פומבי 09/2021- לקבלת הצעות עבור ביצוע עבודות שדרוג מרכז מסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד בקרית ביאליקמכרז 09/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 27.12.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 30.12.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 19.12.2021
תיקון תנאי סף והארכת מועד פורסם ביום 16.01.2022
מועד הוארך- יום חמישי 27.01.2022 עד השעה 15:001. מודעות פרסום- מכרזים פומביים 09/2021 ו- 10/2021
2. תיקון תנאי סף והארכת מועד- מכרז פומבי 09/2021
מכרז פומבי 08/2021- מנהל מיזמים לפיתוח תעשיה ומסחר לפארק התעשייה בקרית ביאליקמכרז 08/2021אין כנסיםפורסם ביום 10.11.2021יום חמישי 18.11.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 08/2021
מכרז פומבי 07/2021- לביצוע עבודות שדרוש מגרש כדורגל סינטטי בביה"ס "אורט"
בדרום בקרית ביאליק
מכרז 07/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 15.11.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 18.11.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 07.11.2021יום שלישי 21.12.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 07/2021
2. תנאי סף- מכרז פומבי 07/2021
מכרז פומבי 04/2021- לביצוע עבודות שדרוג המרכז המסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד, לרבות עבודות מתכת ואלומיניום, צביעה, פיתוח ותאורה, עפר וסלילה, בקרית ביאליק.מכרז 04/2021כנס מציעים מס' 1: יום ד', 27.10.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום א', 31.10.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 21.10.2021יום רביעי 24.11.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 04/2021 .
2. תנאי סף- מכרז פומבי 04/2021 .
מכרז פומבי 06/2021- מנהל/ת מיזם חיצוני ("פרויקטור/ית"), ליזמות ופיתוח עסקי לפארק התעשייה בקרית ביאליקמכרז 06/2021אין כנסיםפורסם ביום 11.10.2021יום ראשון 24.10.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 06/2021
2. טופס הצעת מחיר- מכרז פומבי 06/2021
מכרז פומבי 03/2021- ביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחוב החרושת באזור תעשיה
קרית ביאליק – שלב ב'
מכרז 03/2021כנס מציעים מס' 1: יום ג', 06.07.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 08.07.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 28.06.2021יום שני 26.07.2021 עד השעה 15:001. מסמך א'1- מודעת פרסום- מכרז פומבי 03/2021
2.
מכרז פומבי 02/2021- ביצוע תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקנים סולאריים פוטו וולטאים
בקריית ביאליק
מכרז 02/2021אין כנסיםפורסם ביום 22.02.2021
תיקון תנאי סף פורסמו ביום 03.03.2021
הבהרה מס' 1 פורסמה ביום 18.03.2021
יום שני 05.04.2021 עד השעה 15:001. מסמך א- מודעת פרסום- מכרז 02/2021
2. מסמכי מכרז 02/2021
3. תיקון תנאי סף- מכרז פומבי 02/2021
4. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 02/2021
5. נספח א' להבהרה מס' 1- מכרז פומבי 02/2021
מכרז פומבי 01/2021 - הקמת מעון יום 6 כיתות בנאות אפק מכרז 01/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 01.02.2021 בשעה 11:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 03.02.2021 בשעה 11:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 26.01.2021יום רביעי 03.03.2021 עד השעה 15:001. תנאי סף - מכרז 01.2021 - מעון יום 6 כיתות בנאות אפק
2. מודעת פרסום מכרז פומבי 01.2021
מכרז פומבי 08/2020
הקמת בית ספר תיכון 16 כיתות בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק
מכרז 08/2020 כנס מציעים מס' 1: יתקיים ביום שני תאריך 21.12.2020 בשעה: 11:00
כנס מציעים מס' 2: יתקיים ביום רביעי תאריך 23.12.2020 בשעה 11:00
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
יום רביעי 13.01.2021
עד השעה 15:00
1. תנאי סף - מכרז 01.2021 - מעון יום 6 כיתות בנאות אפק
2. מודעת פרסום מכרז פומבי 01.2021
מכרז פומבי 05/2020- לביצוע תוספת שש כיתות, עבודות הקמת, תשתית, בינוי, שלד, גמר ופיתוח, בבית ספר פסגות בקריית ביאליק.מכרז 05/2020כנס מציעים מס' 1: יום ד', 14.10.2020 בשעה 15:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 15.10.2020 בשעה 15:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 17.09.2020יום שלישי 10.11.2020 עד השעה 15:00
1. מסמך א'1- מודעת פרסום מכרז פומבי 05/2020.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 05/2020.pdf