• 04-6109028
  • 077-6706389
  • שדרות ח״ן, א.ת. קריית ביאליק. ת.ד. 1139

מכרזים

שם המכרזמספר מכרזכנסי קבלניםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הצעותמסמכים
מכרז פומבי 06/2022- תכנון וניהול התכנון, פרויקט הקמת בניין עירייה חדש בקריית ביאליקמכרז 06/2022אין כנסיםפורסם ביום 21.03.2022
הארכת מועד ושינוי תנאי סף פורסמו ביום 30.03.2022
יום ראשון 10.04.2022 עד השעה 15:001. מודעת מכרז בעברית- מכרז פומבי 06/2022
2. מודעת מכרז בערבית- מכרז פומבי 06/2022
3. תנאי סף- מכרז פומבי 06/2022
4. הזמנה להציע הצעות- מכרז פומבי 06/2022
5. הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאי סף- מכרז פומבי 06/2022
6. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 06/2022
מכרז פומבי 05/2022- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת איצטדיון ומגרש אימונים בשכונת נאות אפק בקרית ביאליקמכרז 05/2022כנס מציעים מס' 1: יום ג', 08.02.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 10.02.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 30.01.2022יום ראשון 10.03.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 05/2022
מכרז פומבי 01/2022- ביצוע עבודות תשתית, שלד, גמר ופיתוח במסגרת הקמת 6 כיתות גני ילדים במגרש 6 (לשעבר 206) בשכונת "נאות אפק" בקרית ביאליקמכרז 01/2022כנס מציעים מס' 1: יום ד', 12.01.2022 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום א', 16.01.2022 בשעה 10:00.

הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 05.01.2022יום ראשון 13.02.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 01/2022
מכרז פומבי 04/2022- הקמת מגרש חנייה בבית העלמין צור-שלום בקרית ביאליקמכרז 04/2022כנס מציעים אחד בלבד: יום ב', 03.01.2022 בשעה 10:00.

הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 28.12.2021יום רביעי 19.01.2022 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 04/2022
מכרז פומבי 10/2021- לקבלת הצעות עבור ביצוע עבודות מתכת ואלומיניום בפרויקט שדרוג מרכז מסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד בקרית ביאלימכרז 10/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 27.12.2021 בשעה 12:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 30.12.2021 בשעה 12:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 19.12.2021יום חמישי 20.01.2022 עד השעה 15:001. מודעות פרסום- מכרזים פומביים 09/2021 ו- 10/2021
מכרז פומבי 09/2021- לקבלת הצעות עבור ביצוע עבודות שדרוג מרכז מסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד בקרית ביאליקמכרז 09/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 27.12.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 30.12.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 19.12.2021
תיקון תנאי סף והארכת מועד פורסם ביום 16.01.2022
מועד הוארך- יום חמישי 27.01.2022 עד השעה 15:001. מודעות פרסום- מכרזים פומביים 09/2021 ו- 10/2021
2. תיקון תנאי סף והארכת מועד- מכרז פומבי 09/2021
מכרז פומבי 08/2021- מנהל מיזמים לפיתוח תעשיה ומסחר לפארק התעשייה בקרית ביאליקמכרז 08/2021אין כנסיםפורסם ביום 10.11.2021יום חמישי 18.11.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 08/2021
מכרז פומבי 07/2021- לביצוע עבודות שדרוש מגרש כדורגל סינטטי בביה"ס "אורט"
בדרום בקרית ביאליק
מכרז 07/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 15.11.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 18.11.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 07.11.2021יום שלישי 21.12.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 07/2021
2. תנאי סף- מכרז פומבי 07/2021
מכרז פומבי 04/2021- לביצוע עבודות שדרוג המרכז המסחרי סביניה ומקטע רחוב קרן היסוד, לרבות עבודות מתכת ואלומיניום, צביעה, פיתוח ותאורה, עפר וסלילה, בקרית ביאליק.מכרז 04/2021כנס מציעים מס' 1: יום ד', 27.10.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום א', 31.10.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת, נקודת המפגש מופיעה בגוף המודעה.
פורסם ביום 21.10.2021יום רביעי 24.11.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 04/2021 .
2. תנאי סף- מכרז פומבי 04/2021 .
מכרז פומבי 06/2021- מנהל/ת מיזם חיצוני ("פרויקטור/ית"), ליזמות ופיתוח עסקי לפארק התעשייה בקרית ביאליקמכרז 06/2021אין כנסיםפורסם ביום 11.10.2021יום ראשון 24.10.2021 עד השעה 15:001. מודעת פרסום- מכרז פומבי 06/2021
2. טופס הצעת מחיר- מכרז פומבי 06/2021
מכרז פומבי 03/2021- ביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחוב החרושת באזור תעשיה
קרית ביאליק – שלב ב'
מכרז 03/2021כנס מציעים מס' 1: יום ג', 06.07.2021 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 08.07.2021 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 28.06.2021יום שני 26.07.2021 עד השעה 15:001. מסמך א'1- מודעת פרסום- מכרז פומבי 03/2021
2.
מכרז פומבי 02/2021- ביצוע תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקנים סולאריים פוטו וולטאים
בקריית ביאליק
מכרז 02/2021אין כנסיםפורסם ביום 22.02.2021
תיקון תנאי סף פורסמו ביום 03.03.2021
הבהרה מס' 1 פורסמה ביום 18.03.2021
יום שני 05.04.2021 עד השעה 15:001. מסמך א- מודעת פרסום- מכרז 02/2021
2. מסמכי מכרז 02/2021
3. תיקון תנאי סף- מכרז פומבי 02/2021
4. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 02/2021
5. נספח א' להבהרה מס' 1- מכרז פומבי 02/2021
מכרז פומבי 01/2021 - הקמת מעון יום 6 כיתות בנאות אפק מכרז 01/2021כנס מציעים מס' 1: יום ב', 01.02.2021 בשעה 11:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 03.02.2021 בשעה 11:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 26.01.2021יום רביעי 03.03.2021 עד השעה 15:001. תנאי סף - מכרז 01.2021 - מעון יום 6 כיתות בנאות אפק
2. מודעת פרסום מכרז פומבי 01.2021
מכרז פומבי 08/2020
הקמת בית ספר תיכון 16 כיתות בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק
מכרז 08/2020 כנס מציעים מס' 1: יתקיים ביום שני תאריך 21.12.2020 בשעה: 11:00
כנס מציעים מס' 2: יתקיים ביום רביעי תאריך 23.12.2020 בשעה 11:00
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
יום רביעי 13.01.2021
עד השעה 15:00
1. תנאי סף - מכרז 01.2021 - מעון יום 6 כיתות בנאות אפק
2. מודעת פרסום מכרז פומבי 01.2021
מכרז פומבי 05/2020- לביצוע תוספת שש כיתות, עבודות הקמת, תשתית, בינוי, שלד, גמר ופיתוח, בבית ספר פסגות בקריית ביאליק.מכרז 05/2020כנס מציעים מס' 1: יום ד', 14.10.2020 בשעה 15:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 15.10.2020 בשעה 15:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 17.09.2020יום שלישי 10.11.2020 עד השעה 15:00
1. מסמך א'1- מודעת פרסום מכרז פומבי 05/2020.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 05/2020.pdf

צור קשר

טלפון:04-6109028
פקס: 077-6706389
כתובת: שדרות ח"ן 9, א.ת. קריית ביאליק. ת.ד. 1139
מייל: office@bec.co.il

השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם בהקדם:

הסדרי נגישות פיזית במשרדי החברה:
– חנית נכים בצמוד לכניסה למבנה
– דרכי גישה מונגשות
– מעלית
– שירותי נכים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות