חברה כלכלית ביאליק

מאגר ספקים מורשים

טופס בקשת הצטרפות למאגרי חכ"ל

לצפייה במודעת הפרסום
"קול קורא להצטרפות מאגרי חכ"ל"

מאגר ספקים, יועצים, מתכננים, קבלנים - מורשים

7-82

לצפיה במאגר ספקים, יועצים
מתכננים, קבלנים - מורשים

תחום עיסוקשם הספק
אדריכל בניין עיראיתן גביש אדריכלים
אדריכל בניין עיראבירם אדריכלים בע"מ
אדריכל בניין עיראמר קוריאל אדריכלים
אדריכל בניין עירדניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ
אדריכל בניין עירדוקוב פולק אדריכלים בע"מ
אדריכל בניין עיראדריכלים מנספלד קהת בע"מ
אדריכל בניין עיראורית רוב בע"מ הנדסת בניין
אדריכל בניין עיראבי דגן אדריכלות ובינוי ערים
אדריכל בניין עירמיקי אוטמזגין אדריכלות בע"מ
אדריכל בניין עירso architecture
אדריכל בניין עירא. לאפיס
אדריכל בניין עיראבי לזר אדריכלות
אדריכל בניין עירפירשט-מזור אדריכלים
אדריכל בניין עירמנספלד קהת בע"מ
אדריכל בניין עיראורלי שרם אדריכלים
אדריכל בניין עיראילן פיבקו אדריכלים
אדריכל בניין עיראירית כוכבי אדריכלים
אדריכל בניין עיראלטמן אדריכלים
אדריכל בניין עיראסיף ברמן-נועה ברוט אדריכלים
אדריכל בניין עירא.ר.(א) עיצוב עירוני
אדריכל בניין עירETHOS
אדריכל בניין עירברמלי-דנילוב אדריכלים
אדריכל בניין עירגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
אדריכל בניין עירגיורא בן דוב בע"מ
אדריכל בניין עירטוך סרגוסי בע"מ
אדריכל בניין עירסיון יאסקי-מור
אדריכל בניין עיריעד אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל בניין עיריעקב מאור - תב"ע תכנון
אדריכל בניין עירפרוינד יצחק ייעוץ ותכנון
אדריכל בניין עירלרמן תכנון עיר ואזור בע"מ
אדריכל בניין עירמוריה סקלי נוף ואדריכלות
אדריכל בניין עירמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכל בניין עירמירון לוי אדריכלים
אדריכל בניין עירמלכא אדריכלים
אדריכל בניין עירנתי זיו - סטודיו זיו בע"מ
אדריכל בניין עירעואד הנדסה
אדריכל בניין עיראליאסף בר אדריכלים
אדריכל בניין עירענבר שמיר אדריכלות בע"מ
אדריכל בניין עירערן מבל אדריכלים
אדריכל בניין עירפוגל - שהם אדריכלים
אדריכל בניין עירציונות ויתקין אדריכלים
אדריכל בניין עירקונאטוס דיזיין בע"מ
אדריכל בניין עירקמינסקי אדריכלות
אדריכל בניין עיררן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים
אדריכל נוף - תב"ע1999A.P.R פרויקטים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עטוך-סרגוסי אדריכלות נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עגרינשטיין - הר-גיל, אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ
אדריכל נוף - תב"עיעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עע.ד אדריכלי נוף
אדריכל נוף - תב"ערחל וינר אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עמקום - אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאיזי בלנק אדריכלי נוף
אדריכל נוף - תב"עגילר לדרמן - אדריכלים בע"מ. תכנון נוף
אדריכל נוף - תב"עשמעון מרגולין אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"ע1:1 אדריכלות נוף ועיצוב אורבני
אדריכל נוף - תב"עא. עתיר תכנון פיתוח ונוף
אדריכל נוף - תב"ערועי קופר אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"ערם איזנברג עיצוב סביבה
אדריכל נוף - תב"עבר לוי אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל נוף - תב"עגורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאב אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עאס.די.אס עיצוב ופיתוח נוף (1994) בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ
אדריכל נוף - תב"עברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עהאוסמן אדריכלים ובוני ערים (1998) בע"מ
אדריכל נוף - תב"עברקאי אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עחיים כהנוביץ אדריכל גניםונוף
אדריכל נוף - תב"עאגמון אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עאסף ברמן - נוע ברוט אדריכלי נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עג'י.איי אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאמדו אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עקו בנוף אדריכלות נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עבתיה קשת אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עמירב לוי תכנון נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
אדריכל נוף - תב"עלשניאק אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עתכנון במרחב GEOPLANNING
אדריכל נוף - תב"עאסיף ברמן נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאס.או. ארכיטקטורה
אדריכל נוף - תב"עאבי לזר אדריכלות
אדריכל נוף - תב"עאדם מזור - אלי פירשט - אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל נוף - תב"עאדריכלים מנספלד קהת בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאורלי שרם אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאר(א) אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עארט - אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאתוס - אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
אדריכל נוף - תב"עברמלי דנילוב אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עדוד אלחנתי אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עיהודה פרחי אדריכלות נוף
אדריכל נוף - תב"עליגמ - פרוייקטים סביבתיים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עלרמן תכנון עיר ואזור בע"מ
אדריכל נוף - תב"עמוריה סקלי נוף ואדריכלות
אדריכל נוף - תב"עמירון לוי אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עמלכא אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עעד אדריכלות נוף בע"מ
אדריכל נוף - תב"עעואד הנדסה
אדריכל נוף - תב"עערן מבל אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עציונוב ויתקין אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עאבירם אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עפייביש אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עיסקי-מור-סיון אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל נוף - תב"עלרמן אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל נוף - תב"עת.ב.ע תכנון ובינוי ערים
אדריכל נוף - תב"עקמינסקי אדריכלות, תכנון ערים ויעוץ
אדריכל נוף - תב"עיצחק פרוינד - יעוץ, תכנון וקידום פרויקטים
אדריכל נוף - תב"עפנינה רוזנברג אדריכלות ובינוי ערים
אדריכל נוף - תב"עגל גורדון אדריכל ומתכנן ערים (תב"ע)
אדריכל נוף - תב"עאורלי עשת משרד אדריכלות
אדריכל נוף - תב"עאליאסף בר אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עערבות אדריכלים ובוני ערים
אדריכל נוף - תב"עבנימין איזק אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל נוף - תב"עפורטל ניהול פרויקטים , פיקוח בניה וסקרים הנדסיים
אדריכל נוף - תב"עso architecture ארכיטקטורה ועיצוב פנים
אדריכל נוף - תב"עא. לאפיס שירותי תכנון ורישוי בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאבי ליזר אדריכלות AL/Arch
אדריכל נוף - תב"עא. שרם אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאילן פיבקו אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עאירית כוכבי אדריכלים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאלטמן אדריכלים
אדריכל נוף - תב"עגת- טלרון ניהול פרויקטים
אדריכל נוף - תב"עמרגולין
אדריכל נוף - תב"עאפרת גרנס- מזרחי
אדריכל נוף - תב"עP.C.R ניהול פרויקטים בבניה
ניהול פרויקטיםרום ש.ר. הנדסה בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאיתם הנדסה אזרחית וניהול פרויקטים (1996) בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאד-בר יועצים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אדריכל נוף - תב"עאתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
אדריכלות - עיצוב פניםSO ARCHITECTURE
אדריכלות - עיצוב פניםאבי לזר אדריכלות
אדריכלות - עיצוב פניםאדם מזור- אלי פירשט
אדריכלות - עיצוב פניםאלטמן אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםגוטמן אסיף
אדריכלות - עיצוב פניםדוקוב- פולק אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםדניאל כהנא
אדריכלות - עיצוב פניםחיים כהנוביץ
אדריכלות - עיצוב פניםטוך סרגוסי
אדריכלות - עיצוב פניםיסקי-מור-סיון
אדריכלות - עיצוב פניםיעד אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםמומא אדריכלים- מורן מצליח
אדריכלות - עיצוב פניםמילר בלום
אדריכלות - עיצוב פניםמירון לוי אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםמלכא אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםמנספלד- קהת אדריכלים
אדריכלות - עיצוב פניםסטודיו זיו אדריכלות ועיצוב
אדריכלות - עיצוב פניםענבר- שמיר אדריכלות
אדריכלות - עיצוב פניםערן מבל
אדריכלות - עיצוב פניםקימינסקי אדריכלות
בדיקות קרקע ומי תהוםAVIV AMCG
בדיקות קרקע ומי תהוםאיזיטופ
בדיקות קרקע ומי תהוםאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
גיאולוגיהאדן איכות 2000 בע''מ
גיאולוגיהישראל קלר
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהאזימוט מדידות
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהבני שפירא
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהגיאוטופ
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהגיאוסייט
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהגיאו-פוינט
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהד.ס. מדידות
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידההנו אשרף
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהזידאן סוהייל
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהזייד אלדד בע"מ
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהזייד גאומפ
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהח. פאהום ושות
הנדסת גיאודזיה, מיפוי ומדידהפ.א.ו.ר. שירותי הנדסה
התייעלות אנרגטיתAVIV AMCG
התייעלות אנרגטיתבוסט פורוורד
יועץ ארגוניא. בלוך תשתיות
יועץ ארגוניאבי מזרחי- יועצים לארגון וניהול בע''מ
יועץ ארגוניאלדד זמיר
יועץ ארגונידיאלוג
יועץ ארגוניטריפל טי טכנולוגיות
יועץ ארגונירן שטוק
בריכות שחיה ובריכות אקולוגיותדוקוב- פולק אדריכלים
בריכות שחיה ובריכות אקולוגיותטרופיקל פיש
בריכות שחיה ובריכות אקולוגיותמיזומי
בריכות שחיה ובריכות אקולוגיותעפרה צמחי מים
בריכות שחיה ובריכות אקולוגיותתהל מהנדסים יועצים בע''מ
הידרולוגיה וניקוזתהל מהנדסים יועצים בע''מ
הידרולוגיה וניקוזאינג' דנק עמוס
הידרולוגיה וניקוזאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
הידרולוגיה וניקוזבלשה-ילון מערכות תשתית בע''מ
הידרולוגיה וניקוזה.מ.ד.י הנדסה בע''מ
הידרולוגיה וניקוזח. פאהום ושות
הידרולוגיה וניקוזח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
הידרולוגיה וניקוזח.ג.מ. תכנון תשתיות
הידרולוגיה וניקוזי.לבל
הידרולוגיה וניקוזליגמ-פרוייקטים סביבתיים בע''מ
הידרולוגיה וניקוזמ. רוזנטל
הידרולוגיה וניקוזסירקין- בוכנר- קורנברג
הידרולוגיה וניקוזפלג- תכנון וייעוץ הנדסי
הידרולוגיה וניקוזפלגי מים
הידרולוגיה וניקוזתהל מהנדסים יועצים בע''מ
נגישות ובטיחותדניאל כהנא
נגישות ובטיחותיעקבסון הלן סימונה- נגישות בלבד
נגישות ובטיחותכורם מהנדסים
נגישות ובטיחותלבטח הנדסה ובטיחות בע''מ
נגישות ובטיחותלביד הנדסה בע''מ
נגישות ובטיחותעואד הנדסה
נגישות ובטיחותירון אופיר מהנדסים
קרקע וביסוסא.גיאומכניקה
קרקע וביסוסאברהם שני ייעוץ הנדסי
קרקע וביסוסאגסי רימון
קרקע וביסוסאינג' חנא חוראני
קרקע וביסוסארם מהנדסים בע''מ
קרקע וביסוסחזן הנדסת ביסוס
קרקע וביסוסישראל קלר
קרקע וביסוסאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
יזום ופיתוח עסקי כלכלירן שטוק
יעוץ וליווי עסקי כלכליאלי רואש
יעוץ וליווי עסקי כלכליטל גרופ
יעוץ וליווי עסקי כלכליר.ו.מ- ייעוץ ופיננסים
יעוץ וליווי עסקי כלכליאורבניקס
רואה חשבוןאלי רואש
רואה חשבוןטל גרופ
יעוץ וליווי שיווקירן שטוק
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהAVIV AMCG
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהאיזיטופ
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהאתגר הנדסה וייעוץ בעמ
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהכימיק הנדסה ובטיחות בע"מ
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהליגמ-פרוייקטים סביבתיים בע''מ
יעוץ ותכנון סביבתי - איכות הסביבהסביבות- ייעוץ סביבתי
כלכלנים וביצוע סקריםNSE
כלכלנים וביצוע סקריםממ''ג- מאגרי מידע גאוגרפ
מיתוגAbudyDesign 2018
מיתוגמייל הגשת מסמכים-ABUDY
מחקר וסקריםמסקר שירותי מחקר וסקרים
מערכות פינוי עשן ובטיחות באשSHEVTECH שחרור עשן וחלונות גג
מערכות פינוי עשן ובטיחות באשעואד הנדסה
מפקחי בקרת איכות והבטחת איכותאדן איכות 2000 בע''מ
מפקחי בקרת איכות והבטחת איכותאי.אס. קיו
מפקחי בקרת איכות והבטחת איכותגיאוכום בע''מ
מפקחי בקרת איכות והבטחת איכותדותן הנדסה
מפקחי בקרת איכות והבטחת איכותפורן שרים
גינון והשקייהגינה בלב מכל הלב
גינון והשקייהדוד אלחנתי אדריכלות נוף בע''מ
גינון והשקייהפתילת המדבר
גינון והשקייהרבקה מן- אדריכלות גנים ונוף
מתכנני תנועה ובקרהא.י.ג.ל
מתכנני תנועה ובקרהא.ס.ט טליסמן הנדסה בע''מ
מתכנני תנועה ובקרהאייל מהנדסים כבישים ותנועה
מתכנני תנועה ובקרהאמי מתום
מתכנני תנועה ובקרהאן. טי.אי בע''מ
מתכנני תנועה ובקרהאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
מתכנני תנועה ובקרהגסאן מזאוי
מתכנני תנועה ובקרהדיא הנדסה ובניה
מתכנני תנועה ובקרהדקר בנין והנדסה בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהירון עברון הנדסה בע''מ
מתכנני תנועה ובקרהלוי שטרק מהנדסים ויועצים
מתכנני תנועה ובקרהש.קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהק.ר. תכנון
מתכנני תנועה ובקרהצבי נווה - הנדסה אזרחית
מתכנני תנועה ובקרהגרונר ד.א.ל
מתכנני תנועה ובקרהמ.ת.נ. הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהא.א. הנדסה (אינג' א. אידל) בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהאמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהגל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהאפאלבאום מדידות והנדסה אזרחית
מתכנני תנועה ובקרהאייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהמהוד הנדסה בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהרונן שכנר הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהתהן תכנון הנדסי 1985 בע"מ
מתכנני תנועה ובקרהח. פאום ושות'
מתכנני תנועה ובקרהאור מהנדסים ייעוץ תכנון וניהול פרוייקטים
מתכנני תנועה ובקרהחרמון מהנדסים יועצים
מתכנני תנועה ובקרהי.מ. מהנדסים יועצים
מתכנני תנועה ובקרהאליה בן שבת
מתכנני תנועה ובקרהינון – תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםAPR
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםAVIV AMCG
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםBPM
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםP.C.R
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםSABBAH הנדסת מבנים ותחבורה
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםTMR ניהול פרויקטים
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםא. אפשטיין
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםא. בלוך תשתיות
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםאד בר יועצים
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםאי.אס. קיו
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםאידאה הנדסה ד.י. בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםאפרת מזרחי
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםאתגר הנדסה וייעוץ בעמ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםברן ישראל בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגוני הנדסה
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגיאוכום בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגיאו-פוינט
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגרופר
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגת- טלרון
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםדאטום מהנדסים בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםדותן הנדסה
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםדקר
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםוקסמן גוברין
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםזמיר- גת ZG
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםיונתן גלעד
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםיורם גדיש חברה להנדסה
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםינון גל הנדסה בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםירון אופיר מהנדסים
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםכימיק הנדסה ובטיחות בעמ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםלביד הנדסה בע''מ
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםליאם פרויקטים- אור האוזנר
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםמ.ברנע
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםמסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםמרום תובל
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםסיטי לינק
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםעתיד מהנדסים
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםגת- טלרון
ניהול, פיקוח ותאום פרויקטיםמואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
סוקרי תנועה ובה"תא.ס.ט טליסמן הנדסה בע''מ
סוקרי תנועה ובה"תאייל מהנדסים כבישים ותנועה
סוקרי תנועה ובה"תאמי מתום
סוקרי תנועה ובה"תאן. טי.אי בע''מ
סוקרי תנועה ובה"תאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
סוקרי תנועה ובה"תגסאן מזאוי
סוקרי תנועה ובה"תדיא הנדסה ובניה
סוקרי תנועה ובה"תדקר
סוקרי תנועה ובה"תלוי שטרק
סוקרי תנועה ובה"תפי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה
סוקרי תנועה ובה"תש.קרני
סוקרי תנועה ובה"תאורהייטק בע"מ
צילומי אוירסאייטויז'ן
מיפוי תשתיותונטורה אשר בע''מ
שמאות מקרקעין ונדל"ןא.מור
שמאות מקרקעין ונדל"ןגדעון קרול
שמאות מקרקעין ונדל"ןגיא צדיק שמאות
שמאות מקרקעין ונדל"ןדותן דרעי- אורן נס
שמאות מקרקעין ונדל"ןהילה חי שמאות ומקרקעין
שמאות מקרקעין ונדל"ןזייד את זייד שמאים
שמאות מקרקעין ונדל"ןטל גרופ- חטיבת נדלן
שמאות מקרקעין ונדל"ןיוסי נגבי- שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין ונדל"ןמעוז דראל בע''מ
שמאות מקרקעין ונדל"ןנועה לביא
שמאות מקרקעין ונדל"ןסלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ
שמאות מקרקעין ונדל"ןפישלר ייעוץ נדל''ן והשקעות
שמאות מקרקעין ונדל"ןפרס- שרת
שמאות מקרקעין ונדל"ןרהב שמאות, מקרקעין וכלכלת נדל''ן
שמירה ונקיוןתגבורת בע''מ
תיאום ותכנון מערכותWE BIM
תיאום ותכנון מערכותאינג' דנק עמוס
תיאום ותכנון מערכותינון גל הנדסה בע''מ
תיאום ותכנון מערכותלביד הנדסה בע''מ
תיאום ותכנון מערכותתהל מהנדסים יועצים בע''מ
תכנון דלקגת- טלרון
תכנון חישוב ובקרת כמויותגת- טלרון
תכנון חישוב ובקרת כמויותחבוליס כלכלה והנדסה
תכנון חישוב ובקרת כמויותפי טו סי-מודלים לבניה
תכנון כבישים ועבודות פיתוח א.י.ג.ל
תכנון כבישים ועבודות פיתוח א.ס.ט טליסמן הנדסה בע''מ
תכנון כבישים ועבודות פיתוח אינג' דנק עמוס
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטSO ARCHITECTURE
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטאבי לזר אדריכלות
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטאדריכלים מנספלד קהת בע''מ
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטאילן פיבקו אדריכלים
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטגיורא בן דב
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטדאטום מהנדסים בע''מ
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטדוקוב- פולק אדריכלים
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטחיים כהנוביץ
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטמומא אדריכלים- מורן מצליח
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטמוריה- סקלי אדריכלות נוף בע''מ
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטמירון לוי אדריכלים
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטמלכא אדריכלים
תכנון מוסדות חינוך, אולמות ומגרשי ספורטרבקה מן- אדריכלות גנים ונוף
תכנון מיזוג אוירינון גל הנדסה בע''מ
תכנון מים וביובאינג' דנק עמוס
תכנון מים וביובבלשה-ילון מערכות תשתית בע''מ
תכנון מים וביובגיאו-פוינט
תכנון מים וביובח.ג.מ. תכנון תשתיות
תכנון מים וביובי.שפירסי
תכנון מים וביובמ. רוזנטל
תכנון מים וביובעדה ברונפמן מהנדסים
תכנון מערכות תקשורת ומולטימדיהיאיר איתן מהנדסים יועצים בע''מ
תכנון מערכות תקשורת ומולטימדיהינון גל הנדסה בע''מ
תכנון מערכות תקשורת ומולטימדיהמסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת
תכנון מגרשי משחק ופנאיאבי לזר אדריכלות
תכנון מגרשי משחק ופנאיאדריכלים מנספלד קהת בע''מ
תכנון מגרשי משחק ופנאידאטום מהנדסים בע''מ
תכנון מגרשי משחק ופנאידוד אלחנתי אדריכלות נוף בע''מ
תכנון מגרשי משחק ופנאיחיים כהנוביץ
תכנון מגרשי משחק ופנאימירון לוי אדריכלים
תכנון מגרשי משחק ופנאירבקה מן- אדריכלות גנים ונוף
קונסטרוקציהאורית רוב
קונסטרוקציהאמי מתום
קונסטרוקציהבסול מהנדסים יועצים- ויסאם בסול
קונסטרוקציהג.א.ש. הנדסת בניין וגשרים בע''מ
קונסטרוקציהעואד הנדסה
קונסטרוקציהפאר משה
קונסטרוקציהקידן ניהול ותכנון הנדסי
קונסטרוקציהקירמה ודרי הנדסה
קונסטרוקציהקרבן שות' חברה להנדסה בע''מ
תכנון שילוטדיא הנדסה ובניה
תכנון שילוטח. פאהום ושות
תכנון שילוטפי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה
תכנון תאורהיאיר איתן מהנדסים יועצים בע''מ
תכנון תאורהינון גל הנדסה בע''מ
תכנון תחבורהא.י.ג.ל
תכנון תחבורהא.ס.ט טליסמן הנדסה בע''מ
תכנון תחבורהאייל מהנדסים כבישים ותנועה
תכנון תחבורהאמי מתום
תכנון תחבורהאן. טי.אי בע''מ
תכנון תחבורהאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
תכנון תחבורהגל תכנון וניהול מערכות אורבניות
תכנון תחבורהח. פאהום ושות
תכנון תחבורהירון עברון הנדסה בע''מ
תכנון תחבורהלוי שטרק
תכנון תחבורהפי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה
תשתיות רטובותא.י.ג.ל הנדסה וייעוץ בע"מ
תשתיות רטובותאינג' דנק עמוס
תשתיות רטובותבלשה-ילון מערכות תשתית בע''מ
תשתיות רטובותגיאו-פוינט
תשתיות רטובותה.מ.ד.י הנדסה בע''מ
תשתיות רטובותח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
תשתיות רטובותח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
תשתיות רטובותי.לבל מהנדסים יועצים בע"מ
תשתיות רטובותי.שפירסי
תשתיות רטובותמ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תשתיות רטובותסירקין- בוכנר- קורנברג
תשתיות רטובותעדה ברונפמן מהנדסים
תשתיות רטובותפלגי מים
תשתיות רטובותרזניק מערכות תשתיות בע''מ
תשתיות רטובותתהל מהנדסים יועצים בע''מ
תשתיות רטובותיצהר - שירותי הנדסה
תשתיות רטובותיונתן קופלוביץ הנדסת מים בע"מ
תשתיות רטובותמגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ
תשתיות רטובותאמנון יושע מהנדסים יועצים בע"מ
תשתיות רטובותפלג תכנון וייעוץ הנדסי
תשתיות רטובותרבקה כהן הנדסה אזרחית בע"מ
תשתיות רטובותא.ר. כהן הנדסה ובנין בע"מ
תשתיות רטובותארוב מהנדסים יועצים
תשתיות רטובותדיב יוסף מהנדסים יועצים
תשתיות רטובותדנק עמוס
תשתיות רטובותהמדי הנדסה בע"מ
תשתיות רטובותגליל הנדסה
תשתיות רטובותיעד תכנון מים בע"מ
תשתיות רטובותיצחק שומר
תשתיות רטובותכהנר עמירם מאיר
תשתיות רטובותעדה ברונפמן מהנדסים יועצים בע"מ
תשתיות רטובותפלגי מים בע"מ
תשתיות רטובותח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים (1980) בע"מ
תשתיות רטובותאריה טל הנדסה בטיחות שמאות כללית סקרים וכו'
תשתיות רטובותאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה
תשתיות רטובותאחוד מהנדסים לעבודות מים
תשתיות רטובותצפריר וינשטיין פ.מ. (2016) בע"מ
תשתיות רטובותראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
תשתיות רטובותחנא חוראני הנדסה אזרחית
מבדקות בניין ותשתיתאיזוטופ בע"מ
מבדקות בניין ותשתיתאסית הנדסה (1985) בע"מ
מבדקות בניין ותשתיתמבדקה לבניין ותשתית בע"מ
מבדקות בניין ותשתיתמגאמא הנדסה טכנ' ותוצרים בע"מ
מבדקות בניין ותשתיתמעבדות איזוטסט החדשה בע"מ
מבדקות בניין ותשתיתסיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ
חדר טרפוביתנית בע"מ
חדר טרפודניה סיבוס
מיתוגגיק דיגיטל
מיתוגאופיר שפיגל
מיתוגאקטואליה
מיתוגלמל כהן
מכון העתקותMDC
מכון העתקותדף אור
מכון העתקותה.י. העתקות
מכון העתקותויזל מכון העתקות אור
פרסוםגלובס + כלכליסט
פרסוםידיעות אחרונות
פרסוםאקטיב ויז'ן 24 שעות
ציוד משרדיגרפיטי
ציוד משרדיפ.א.מ
חשמל ותקשורתא י ג ל הנדסה וייעוץ בע"מ
חשמל ותקשורתדן שרון א.ב. מתכננים בע"מ
חשמל ותקשורתא.פ.ר הנדסה וייעוץ בע"מ
חשמל ותקשורתאינג' ה. וייס מהנדסים יועצים בע"מ
חשמל ותקשורתאסא - גרוברט מהנדסים יועצים בע"מ
חשמל ותקשורתזיו הנדסת תכנון תאום
חשמל ותקשורתנבון עזרן מהנדסים יועצים בע"מ
חשמל ותקשורתר. כהן ושות' - מהנדסים
חשמל ותקשורתיאיר איתן מהנדסים יועצים בע"מ
חשמל ותקשורתמרכז טכנולוגיות (אליפז) בע"מ
שרותי הדברהאלי שיש
וילונותענק הוילנות
וילונותרווה וילנות
וילונותאורני כרמל בע"מ
שרותי חשמלא.א. חשמל
טלפוניהVOICENTER
טלפוניהבזק טלפוניה
טלפוניהעמית נט
טלפוניהtikal networks
ריהוטדורלן
ריהוטרהיטי כח
ריהוטשושן אופיס
ריהוטגיא ליין
מכונות צילום ומגרסהא.מ. קופידף
מכונות צילום ומגרסהקופיטק
מכונות צילום ומגרסהיזמקו
מכונות צילום ומגרסהמפעיל
מכונות צילום ומגרסהגרפיטי
מכונות צילום ומגרסהמצג
ניקיוןיוסי ספיישל בע"מ
ניקיוןמרבד הקסמים שרותי נקיון בע"מ
ניקיוןב.הדר ניהול ואחזקות בע"מ
ניקיוןקורן מבנים
ניקיוןענק הניקיון שרותי ניקיון ואחזקה
ניקיוןפייב סטאר ניקיון ואחזקת מבנים
מערכות ניהול חשבונותריווחית הנהלת חשבונות
מערכות ניהול חשבונותעסקית
מערכות ניהול חשבונותכספית
מערכות ניהול חשבונותפלקס -flex
מערכות ניהול חשבונותחשבשבת
ציוד משרדיגרפיטי
ציוד משרדיפ.א.מ
שרותי הדברהאלי שיש
וילונותענק הוילנות
וילונותרווה וילנות
וילונותאורני כרמל בע"מ
שרותי חשמלא.א. חשמל
שרותי חשמלר. כהן ושות
שרותי חשמלEMG
שרותי חשמלTCM
שרותי חשמלג.ע.ש עבודות חשמל ותשתית(א.א. חשמל)
שרותי חשמלאינג' ה. וויס
שרותי חשמלג.ע.ש עבודות חשמל ותשתית(א.א. חשמל)
שרותי חשמליאיר איתן מהנדסים יועצים בע''מ
שרותי חשמלינון גל הנדסה בע''מ
שרותי חשמללביד הנדסה בע''מ
שרותי חשמלר. כהן ושות
איטוםצבי טל ושות'
גנרטורים ואקוסטיקהאורקל תעשיות ומיכון
הדמיות תלת מימדWE BIM
הדמיות תלת מימדפי טו סי-מודלים לבניה
התייעלות אנרגטיתAVIV AMCG
בוסט פורוורד

לרישום והצטרפות למאגר

יש לעיין במודעת הפרסום "קול קורא" המפרטת את התנאים ואופן הגשת הבקשה להצטרפות למאגר הספקים, מתכננים, יועצים וקבלנים של החברה.

הנחיות כלליות להגשת מועמדות להצטרפות לאחד או יותר ממאגרי החברה:

ההגשה תתאפשר אך ורק באמצעות כתובת דוא"ל – office@bec.co.il

על מגיש הבקשה נדרש לצרף את :

  1. טופס בקשה להצטרפות- מלא.
  2. פרופיל חברה/משרד.
  3. תעודת התאגדות/רישום עסק.
  4. רישיונות.
  5. תעודות הסמכה והשכלה.
  6. פירוט ניסיון בפרויקטים ב-5 שנים האחרונות(עדיפות לפרויקטים במגזר הציבורי).
  7. המלצות וממליצים.
  8. סיווג קבלני.