• 04-6109028
  • 077-6706389
  • שדרות ח״ן, א.ת. קריית ביאליק. ת.ד. 1139

מכרזים

נושא המכרזמס' מכרזמועד סיור קבלניםטבלת לוח זמנים למכרזמועד אחרון להגשהמסמכי המכרז
מכרז פומבי 05/2020- לביצוע תוספת שש כיתות, עבודות הקמת, תשתית, בינוי, שלד, גמר ופיתוח, בבית ספר פסגות בקריית ביאליק.מכרז 05/2020כנס מציעים מס' 1: יום ד', 14.10.2020 בשעה 15:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 15.10.2020 בשעה 15:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 17.09.2020יום חמישי 29.10.2020 עד השעה 15:001. מסמך א'1- מודעת פרסום מכרז פומבי 05/2020.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 05/2020.pdf
מכרז פומבי 04/2020- ביצוע עבודות עפר וסלילה, תשתיות, גישור ופיתוח בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק.מכרז 04/2020אין כנסים- בוטלותאריך מקורי לפרסם ביום 30.08.2020- המודעה הוחלפה בפרסום מיום 01.09.2020 המעודכנת באתריום חמישי 30.09.2020 עד השעה 15:001. מסמך א' 1- מודעת פרסום עדכנית מכרז פומבי 04/2020.pdf
2. תנאי סף עדכניים- מכרז פומבי 04/2020.pdf
מכרז פומבי 06/2020- הגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית ביאליק בע"מ.מכרז 06/2020פורסם ביום 12.08.2020יום חמישי 27.08.2020 עד השעה 15:001. מכרז פומבי 06/2020- מודעת פרסום.pdf
2. מכרז פומבי 06/2020- טופס הגשת מועמדות.docx
3. מכרז פומבי 06/2020-שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.pdf
4. מכרז פומבי 06/2020-הסכם עבודה.pdf
מכרז פומבי 03/2020- ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחובות חוגלה ואהוד מנור, קריית ביאליקמכרז 03/2020כנס מציעים מס' 1: יום ד', 06.05.2020 בשעה 10:00.
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 07.05.2020 בשעה 10:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 03.05.2020יום ראשון 17.05.2020 עד השעה 15:00.1. מסמך א'1- מודעת מכרז פומבי 03/2020.pdf
מכרז פומבי 01/2020- הקמת בית ספר PDD לחינוך מיוחד 12 כיתות במגרש 206 בשכונת נאות אפק, בקריית ביאליק.מכרז 01/2020כנס מציעים מס' 1: יום ד', 06.05.2020 בשעה 12:00.
כנס מציעים מס' 2: יום א', 10.05.2020 בשעה 12:00.
הכנסים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה שיהיו באותה העת.
פורסם ביום 27.04.2020יום רביעי 10.06.2020 עד השעה 15:00.1. מסמך א'1- מודעת מכרז פומבי 01/2020.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 01/2020.pdf
מכרז פומבי 39/2019-שצ"פ גן הצללים-הקמת "מתקני כושר ומשחק בשצ"פ שכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק.מכרז 39/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 11.11.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 14.11.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום03.11.2019יום שלישי 15.12.20191. מסמך א-מודעת פרסום מכרז פומבי 39/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 39/2019.pdf
מכרז פומבי 38/2019-שצ"פ גן הצבעים-הקמת "מתקני כושר ומשחק בשצ"פ שכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק.מכרז 38/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 11.11.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 14.11.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום 03.11.2019יום שלישי 15.12.20191. מסמך א-מודעת פרסום מכרז פומבי 38/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 38/2019.pdf
מכרז פומבי 37/2019- שצ"פ רחבות הכושר-הקמת "מתקני כושר ומשחק בשצ"פ שכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק.מכרז 37/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 11.11.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 14.11.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום 03.11.2019יום שלישי 15.12.20191. מסמך א-מודעת פרסום מכרז פומבי 37/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 37/2019.pdf
מכרז פומבי 36/2019- שצ"פ גן כוכבים-הקמת "מתקני כושר ומשחק בשצ"פ שכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק.מכרז 36/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 11.11.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 14.11.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום 03.11.2019יום שלישי 15.12.20191. מסמך א-מודעת פרסום מכרז פומבי 36/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 36/2019.pdf
מכרז פומבי 35/2019- שצ"פ גן זיתים-הקמת "מתקני כושר ומשחק בשצ"פ שכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק.מכרז 35/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 11.11.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 14.11.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום 03.11.2019יום שלישי 15.12.20191. מסמך א-מודעת פרסום מכרז פומבי 35/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 35/2019.pdf
מכרז פומבי 18/2019- לביצוע "עבודות שיפוץ
והנגשה בבית ביטמן" בקריית ביאליק
מכרז 18/2019כנס מציעים מס' 1: יום ב', 09.09.2019 בשעה 12:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 12.09.2019 בשעה 12:00
פורסם ביום 29.08.2019יום רביעי 25.09.20191. מסמך א'-מודעת פרסום מכרז פומבי 18/2019.pdf
2. תנאי סף - מכרז פומבי 18/2019.pdf
מכרז פומבי 29/2019 - יועץ מיגון - בניין עירייה חדשמכרז 29/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.20191. מודעת פרסום למכרז פומבי 29.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז – מכרז פומבי 29.2019.pdf
3. מסמך ג' – תכולת העבודה – מכרז פומבי 29.2019.pdf
4. מסמך ד' – טבלת ניקוד – מכרז פומבי 29.2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 29.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 29.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 29.2019.pdf
8. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 29.2019.pdf
9. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 29.2019.pdf
10. הסכם התקשרות למכרז פומבי 29/2019 .pdf
11. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 29/2019 .pdf
12. הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 29.2019.pdf
מכרז פומבי 30/2019 - יועץ אלומיניום, קירות מסך, זיגוג וכיו"במכרז 30/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.2019 בשעה 15:001. מודעת פרסום למכרז פומבי 30.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז - מכרז פומבי 30/2019 .pdf
3. מסמך ג' – תכולת עבודה - מכרז פומבי 30/2019 .pdf
4. מסמך ד' – טבלת ניקוד – מכרז פומבי 30.2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 30.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 30.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 30.2019.pdf
8. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 30.2019.pdf
9. מסמך 6 – נוסח ערבות בנקאית - מכרז פומבי 30/2019 .pdf
10. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 30.2019.pdf
11. הסכם התקשרות למכרז פומבי 30/2019 .pdf
12. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 30/2019 .pdf
מכרז פומבי 31/2019 - יועץ מערכות הסעה אנכיות, מעליות, דרגנועים וכיו"במכרז 31/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.2019 בשעה 15:001. מודעת פרסום למכרז פומבי 31.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז – מכרז 31/2019.pdf
3. מסמך ג' – תכולת עבודה – מכרז 31/2019.pdf
4.מסמך ד' – טבלת ניקוד – מכרז פומבי 31.2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 31.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 31.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 31.2019.pdf
8. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 31.2019.pdf
9. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 31.2019.pdf
10. הסכם התקשרות למכרז פומבי 31/2019 .pdf
11. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 31/2019 .pdf
12. הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 31.2019.pdf
מכרז פומבי 32/2019 - יועץ קרינהמכרז 32/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.2019 בשעה 15:001. מודעת פרסום למכרז פומבי 32.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז– מכרז 32/2019.pdf
3. מסמך ג' – תכולת עבודה - מכרז 32/2019.pdf
4. מסמך ד' – טבלת ניקוד- מכרז 32/2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 32.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 32.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 32.2019 28. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 32.2019.pdf
9. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 32.2019.pdf
10. הסכם התקשרות למכרז פומבי 32/2019 .pdf
11. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 32/2019 .pdf
12.הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 32.2019.pdf
מכרז פומבי 33/2019 - יועץ אינסטלציה, סניטריה וכיבוי אשמכרז 33/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.2019 בשעה 15:001. מודעת פרסום למכרז פומבי 33.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז- מכרז 33/2019.pdf
3. מסמך ג' – תכולת עבודה - מכרז 33/2019.pdf
4. מסמך ד' – טבלת ניקוד – מכרז פומבי 33.2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 33.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 33.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 33.2019.pdf
8. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 33.2019.pdf
9. מסמך 6 – נוסח ערבות בנקאית - מכרז פומבי 33/2019 .pdf
10. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 33.2019.pdf
11. הסכם התקשרות למכרז פומבי 33/2019 .pdf
12. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 33/2019 .pdf
13. הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 33.2019.pdf
מכרז פומבי 34/2019 - יועץ חללי ואופן ספייסמכרז 34/2019פורסם ביום 08.08.2019יום רביעי 21.08.2019 בשעה 15:001. מודעת פרסום למכרז פומבי 34.2019.pdf
2. מסמך ב' – נוסח המכרז - מכרז 34/2019.pdf
3. מסמך ג' – תכולת עבודה - מכרז 34/2019.pdf
4. מסמך ד' – טבלת ניקוד- מכרז 34/2019.pdf
5.מסמך ה' – אישור עריכת ביטוח – מכרז פומבי 34.2019.pdf
6. טופס 4 – הצהרת ניסיון המציע – מכרז פומבי 34.2019.pdf
7. טופס 4.1 – ניסיון המציע אישית – מכרז פומבי 34.2019 28. טופס 5 – המלצה – מכרז פומבי 34.2019.pdf
9. - מכרז פומבי Revit טופס 7 – שימוש בתוכנת 34.2019.pdf
10. הסכם התקשרות למכרז פומבי 34/2019 .pdf
11. פרוגרמה לבניין עירייה – מכרז פומבי 34/2019 .pdf
מכרז פומבי 01/2019- הקמת איצטדיון עירוני כולל מגרש אימונים ומבנה מחלקת נוער, עבודות תשתית, בינוי שלד, גמר ופיתוח במגרש 401 במסגרת פרויקט שכונת נאות אפק בקריית ביאליק.01/2019- בוטלכנס מציעים מס' 1: יום ד', 24.07.2019 בשעה 11:00
כנס מציעים מס' 2: יום ב', 29.07.2019 בשעה 11:00
פורסם ביום 16.07.2019
-- בוטל--
מועד מקורי: יום חמישי, 15.08.2019 בשעה 15:00
המועד הוארך עד ליום שני, 09.09.2019 בשעה 15:00
1. מודעת פרסום- מכרז פומבי 01/2019.pdf
2. תנאי סף- מכרז פומבי 01/2019.pdf
מכרז פומבי 27/2019- יועץ/מתכנן חללי עבודה, open space עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק27/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 27/2019.pdf
מכרז פומבי 26/2019- יועץ/מתכנן אינסטלציה וסניטריה (מערכות רטובות) עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק26/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 26/2019.pdf
מכרז פומבי 25/2019- יועץ/מתכנן תקשורת עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק25/2019---פורסם ביום 09.07.2019יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 25/2019.pdf
2. מסמך ב- מכרז פומבי 25/2019.pdf
3. מסמך ג- תכולת מכרז פומבי 25/2019.pdf
4. הסכם התקשרות- מכרז פומבי 25/2019.pdf
5. נספח ה'-אישור עריכת ביטוח מכרז פומבי 25/2019.pdf
6. טיוטת פרוגרמה- מכרז פומבי 25/2019.pdf
7. טופס מס' 4- ניסיון- מכרז פומבי 25/2019.pdf
8. טופס מס' 4.1-הצהרת ניסיון המציע- מכרז פומבי 25/2019.pdf
9. טופס מס' 5-מכתב המלצה- מכרז פומבי 25/2019.pdf
10. טופס מס' 6- נוסח ערבויות מכרז פומבי 25/2019.pdf
11. טופס מס' 7- שימוש בתוכנת revit – מכרז פומבי 25/2019.pdf
12. מסמך ד- טבלת ניקוד מכרז פומבי 25/2019.pdf
13. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 25/2019.pdf
14. הבהרה מס' 2- מכרז פומבי 25/2019.pdf
15. הבהרה מס' 3 למכרז פומבי 25/2019.pdf
מכרז פומבי 24/2019- יועץ/מתכנן חשמל עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק24/2019---פורסם ביום 09.07.2019יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 24/2019.pdf
2. מסמך ב- מכרז פומבי 24/2019.pdf
3. מסמך ג- תכולת מכרז פומבי 24/2019.pdf
4. הסכם התקשרות- מכרז פומבי 24/2019.pdf
5. נספח ה'-אישור עריכת ביטוח מכרז פומבי 24/2019.pdf
6. טיוטת פרוגרמה- מכרז פומבי 24/2019.pdf
7. טופס מס' 4- ניסיון- מכרז פומבי 24/2019.pdf
8. טופס מס' 4.1-הצהרת ניסיון המציע- מכרז פומבי 24/2019.pdf
9. טופס מס' 5-מכתב המלצה- מכרז פומבי 24/2019.pdf
10. טופס מס' 6- נוסח ערבויות מכרז פומבי 24/2019.pdf
11. טופס מס' 7- שימוש בתוכנת revit – מכרז פומבי 24/2019.pdf
12. מסמך ד- טבלת ניקוד מכרז פומבי 24/2019.pdf
13. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 24/2019.pdf
14. הבהרה מס' 2- מכרז פומבי 24/2019.pdf
מכרז פומבי 23/2019- יועץ/מתכנן מיזוג אויר עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק23/2019---פורסם ביום 09.07.2019יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 23/2019.pdf
2. מסמך ב- מכרז פומבי 23/2019.pdf
3. מסמך ג'– תכולת מכרז פומבי 23/2019.pdf
4. הסכם התקשרות- מכרז פומבי 23/2019.pdf
5. נספח ה'-אישור עריכת ביטוח מכרז פומבי 23/2019.pdf
6. טיוטת פרוגרמה- מכרז פומבי 23/2019.pdf
7. טופס מס' 4- ניסיון- מכרז פומבי 23/2019.pdf
8. טופס מס' 4.1-הצהרת ניסיון המציע- מכרז פומבי 23/2019.pdf
9. טופס מס' 5-מכתב המלצה- מכרז פומבי 23/2019.pdf
10. טופס מס' 6- נוסח ערבויות מכרז פומבי 23/2019.pdf
11. טופס מס' 7- שימוש בתוכנת revit – מכרז פומבי 23/2019.pdf
12. מסמך ד- טבלת ניקוד מכרז פומבי 23/2019.pdf
13. הבהרה מס' 1- מכרז פומבי 23/2019.pdf
מכרז פומבי 22/2019- יועץ/מתכנן קרינה עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק22/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 22/2019.pdf
מכרז פומבי 21/2019- יועץ/מתכנן מעליות ומערכות הסעה אנכית עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק21/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 21/2019.pdf
מכרז פומבי 20/2019- יועץ/מתכנן מעטפת, חזית ואלומיניום עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק20/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 20/2019.pdf
מכרז פומבי 19/2019- יועץ/מתכנן מיגון עבור פרויקט בניין העירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק19/2019- בוטל ויפורסם בשנית---פורסם ביום 09.07.2019
בוטל ויפורסם בשנית
יום שלישי, 23.07.2019 בשעה 15:001. מסמך א'- מודעת מכרז פומבי 19/2019.pdf
מכרז פומבי 17/2019- אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות מתח נמוך בשכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק17/2019כנס מציעים: יום ב', 17.06.2019 בשעה 14:00פורסם ביום 12.06.2019יום רביעי, 26.06.2019, בשעה 15:001.מודעת מכרז פומבי 17/2019.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 17/2019.pdf
3.פרוטוקול כנס מציעים מכרז פומבי 17/2019.pdf
4.הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 17.2019.pdf
5.הבהרה מס' 2 למכרז פומבי 17/2019.pdf
6.הבהרה מס' 3 למכרז פומבי 17/2019.pdf
7.הבהרה מס' 4 למכרז פומבי 17/2019.pdf
8.הבהרה מס' 5 למכרז פומבי 17/2019.pdf
9.הבהרה מס' 6 למכרז פומבי 17/2019.pdf
מכרז פומבי 16/2019- אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ורשתות תקשורת בשכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק16/2019כנס מציעים: יום א', 16.06.2019 בשעה 09:00פורסם ביום 10.06.2019יום שלישי, 25.06.2019, בשעה 15:001.מודעת מכרז פומבי 16.2019.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 16.2019.pdf
3.פרוטוקול כנס מציעים מכרז פומבי 16.2019.pdf
4.הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 16.2019.pdf
5.הבהרה מס' 2 למכרז פומבי 16.2019.pdf
6.הבהרה מס' 3 למכרז פומבי 16.2019.pdf
7.הבהרה מס' 4 למכרז פומבי 16.2019.pdf
8.הבהרה מס' 5 למכרז פומבי 16.2019.pdf
מכרז פומבי 15/2019 - ביצוע עבודות לסימון כבישים, אספקת והצבת תמרורים והתקני בטיחות בקריית ביאליק15/2019כנס מציעים מס' 1: יום ה', 30.05.2019 בשעה 15:00
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 05.06.2019 בשעה 15:00
פורסם ביום 28.05.2019יום שני, 17.06.2019, בשעה 15:001.מודעת מכרז 15.2019 תמרורים.pdf
2.הבהרה מס' 1 למכרז 15/2019.pdf
3.הבהרה מס' 2 למכרז 15/2019.pdf
מכרז פומבי 07/2019 רואה חשבון מבקר חיצוני לחברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ07/2019---פורסם ביום 04.04.2019יום שני, 29.04.2019, בשעה 15:001.מודעת פרסום למכרז פומבי 07.2019.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 07.2019.pdf
מכרז פומבי 10/2019 - ביצוע עבודות לסימון כבישים, אספקת והצבת תמרורים והתקני בטיחות בקריית ביאליק10/2019- בוטלכנס מציעים מס' 1: יום ב', 01.04.2019 בשעה 14:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 04.04.2019 בשעה 14:00
פורסם ראשון ב 25.03.2019
פרסום שני ב 28.03.2019
-- בוטל--
יום שני, 15.04.2019, בשעה 15:001.מודעת פרסום למכרז 10.2019 תמרורים.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 10.2019.pdf
מכרז פומבי 09/2019 - תכנון שלד מבנה בפרויקט במנה בניין העירייה בקריית ביאליק (קונסטרוקטור)09/2019כנס מציעים מס' 1: יום ה', 07.03.2019 בשעה 11:00
כנס מציעים מס' 2: יום ב', 11.03.2019 בשעה 11:00
פורסם ביום 28.02.2019
הסתיים ב 17.03.2019
יום ראשון, 17.03.2019, בשעה 15:001.מודעת פרסום למכרז פומבי 09.2019.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 09.2019.pdf
מכרז פומבי 05/2019 מינוי יועץ משפטי לחברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ05/2019---פורסם ראשון ב 19.02.2019
פרסום שני ב 03.03.2019
הסתיים ב 26.03.2019
יום שלישי, 26.03.2019 עד השעה 15:001.מודעת פרסום שניה למכרז פומבי 05.2019.pdf
2.תנאי סף עדכניים למכרז פומבי 05.2019.pdf
מכרז פומבי 02/2019 תכנון וניהול תכנון פרויקט מבנה בניין העירייה וכיכר עירונית בעיר קריית ביאליק.02/2019כנס מציעים מס' 1: יום ה', 07.02.2019 בשעה 11:00
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 13.02.2019 בשעה 13:00
פורסם ראשון ב 04.02.2019
פרסום שני ב 06.02.2019
הסתיים ב 28.02.2019
יום חמישי, 28.02.2019 עד השעה 15:001.מודעת פרסום עדכנית למכרז פומבי 02.2019.pdf
2.תנאי סף למכרז פומבי 02.2019.pdf
מכרז פומבי 25/2018 אספקה והתקנת מתקני משחק וספורט במרחב ציבורי בקריית ביאליק25/2018כנס מציעים מס' 1: יום ב', 17.12.2018 בשעה 13:00
כנס מציעים מס' 2: יום ג', 18.12.2018 בשעה 13:00
פורסם ב 13.12.2018
הסתיים ב 23.12.2018
יום ראשון, 23.12.2018 עד השעה 15:00מודעת פרסום מכרז 25.2018.pdf
מכרז פומבי 13/2018 אספקה והתקנת מתקני משחק וספורט במרחב ציבורי בקריית ביאליק13/2018- בוטלכנס מציעים מס' 1: יום ד', 28.11.2018 בשעה 13:00
כנס מציעים מס' 2: יום ב', 03.12.2018 בשעה 13:00
פורסם ב 25.11.2018
--בוטל--
יום רביעי, 12.12.2018 עד השעה 15:00מכרז-מס-13-2018.pdf
מכרז פומבי 22/2018 הקמת גן ילדים דו כיתתי "גן שושנים" בקריית ביאליק22/2018כנס מציעים מס' 1: יום ב', 26.11.2018 בשעה 13:00
כנס מציעים מס' 2: יום ה', 29.11.2018 בשעה 13:00
פורסם ב 21.11.2018
הסתיים ב 10.12.2018
יום שני, 10.12.2018 עד השעה 15:00מכרז-מס-22-2018.pdf
מכרז פומבי 09/2018 עבודות פיתוח ובנייה למתחם חווייתי, פארק משחקי מדע וגן מתקני ספורט בקריית ביאליק09/2018כנס מציעים מס' 1: יום ב', 19.11.2018 בשעה 13:00
כנס מציעים מס' 2: יום ד', 21.11.2018 בשעה 13:00
פורסם ב 13.11.2018
הסתיים ב 03.12.2018
יום שני, 03.12.2018 עד השעה 15:00מסמך א'-הודעת פרסום-מכרז מס-09-2018.pdf
הבהרה מס' 3 למכרז פומבי 11/2018 ייעוץ כלכלי לפרויקט בניין העירייה בקריית ביאליק11/2018הבהרה מס' 3פורסם ב 15.11.2018
הסתיים ב 19.11.2018
יום שני, 19.11.2018 עד השעה 15:00הבהרה מס' 3 למכרז מס' 11/2018.pdf
הבהרה מס' 2 למכרז פומבי 11/2018 ייעוץ כלכלי לפרויקט בניין העירייה בקריית ביאליק11/2018הבהרה מס' 2פורסם ב 14.11.2018
הסתיים ב 19.11.2018
יום שני, 19.11.2018 עד השעה 15:00הבהרה מס' 2 למכרז פומבי מס' 11/2018.pdf
הבהרה מס' 1 למכרז פומבי 11/2018 ייעוץ כלכלי לפרויקט בניין העירייה בקריית ביאליק11/2018הבהרה מס' 1פורסם ב 13.11.2018
הסתיים ב 19.11.2018
יום שני, 19.11.2018 עד השעה 15:00הבהרה מס' 1 למכרז -מס-11-2018.pdf
מכרז פומבי 11/2018 ייעוץ כלכלי לפרויקט בניין העירייה בקריית ביאליק11/2018פורסם ב 08.11.2018
הסתיים ב 19.11.2018
יום שני, 19.11.2018 עד השעה 15:001.מסמך א' - הודעת פרסום - מכרז פומבי 11.18 - כלכלן
2.מכרז 11.2018 - הזמנה להציע הצעות - ייעוץ כלכלי בניין העירייה
3.מכרז 11.2018 - כלכלן בניין עירייה - נספחים למילוי ע''י המציע
4.מכרז 11.2018 - הסכם התקשרות - ייעוץ כלכלי לבניין העירייה
מכרז פומבי 17/2018 - לקבלת הצעות עבור עריכת מסמך, פרוגרמה למבנה בניין העירייה בעיר קריית ביאליק17/2018פורסם ב 18.10.2018
הסתיים ב 28.10.2018
יום ראשון, 28.10.2018 בשעה 15:00מכרז-מס-17-2018.pdf
גן שושנים16/2018- בוטלפורסם ב 23.10.2018
--בוטל--
14.11.2018 עד שעה 15:001.מכרז-מס-16-2018.pdf
2.הבהרה-מס-1-למכרז-מס-16-2018.pdf
הצטיינות מחלקת הרווחה קריית ביאליק15/2018פורסם ב 11.10.2018
הסתיים ב 25.10.2018
מכרז-מס-15-2018.pdf
שיפוץ בית יד לבנים14/2018פורסם ב 18.10.2018
הסתיים ב 12.11.2018
12.11.2018 עד שעה 15:00מכרז-מס-14-2018.pdf
הקמת 2 גני ילדים פרויקט "אפקה"08/2018פורסם ב 12.07.2018מכרז-מס-08-2018.pdf
הקמת גני ילדים 8 כיתות, מעון יום 3 כיתות, בית כנסת, אולם ספורט ומגרש משולב כולל קירוי קל במגרש 208 במסגרת פרויקט שכונת נאות אפק בקריית ביאליק05/2018פורסם ב 22.02.2018
הסתיים ב 23.03.2018
מכרז-מס-05-2018.pdf
הקמת בית ספר יסודי 24 כתות, עבודות בינוי שלד, גמר ופיתוח במגרש 208 במסגרת פרויקט שכונת נאות אפק בקריית ביאליק04/2018פורסם ב 22.02.2018
הסתיים ב 23.03.2018
מכרז-מס-04-2018.pdf
אספקה והתקנה של מבנה יביל עבור "מרכז שירות לתושב" בקריית ביאליק02/2018פורסם ב 04.01.2018
הסתיים ב 29.01.2018
מכרז-מס-02-2018.pdf
ביצוע עבודות שלד, גמר ופיתוח להקמת מבני ציבור במגרש 208 במסגרת פרויקט שכונת נאות אפק בקריית ביאליק01/2018- בוטלפורסם ב 16.01.2018
הסתיים ב 21.02.2018
--בוטל--
מכרז-מס-01-2018.pdf

צור קשר

טלפון:04-6109028
פקס: 077-6706389
כתובת: שדרות ח"ן 9, א.ת. קריית ביאליק. ת.ד. 1139
מייל: office@bec.co.il

השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם בהקדם:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות