חברה כלכלית ביאליק

תשתיות שכונת נאות אפק – הסכם גג