חברה כלכלית ביאליק

גבעת הרקפות - שצ"פ רח' יצחק שמיר